Kanser ve zeytinyağıKanser ve zeytinyağı

Zeytinyağı polifenolleri farklı kanser modellerinde antikanser aktivite gösterir. Son çalışmalar, sızma zeytinyağının fenolik ekstraktının, diğer tekli fenolik bileşiklerden daha etkili olabileceğini bildirmektedir. Ayrıca, çeşitli antikanser ilaçları ile kombine tedavisine ilişkin giderek artan sayıda kanıt bulunmaktadır. Bu yeni yaklaşımlar, kanserin önlenmesi ve tedavisinde gelişmiş bir strateji sunabilir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31639094/