Yaşlanma ve zeytinyağıYaşlanma ve zeytinyağı

Yaşlanma ve zeytinyağı… Yaşlanma, genomik kararsızlık, telomer yıpranması, epigenetik değişiklikler, proteostaz kaybı, düzensiz besin algılama, mitokondriyal işlev bozukluğu, hücresel yaşlanma, kök hücre tükenmesi ve yaşlanmanın ayırt edici özellikleri olarak kabul edilen çeşitli değişiklikleri içeren çok faktörlü ve dokuya özgü bir süreçtir. Sızma zeytinyağının minör bileşenleri arasında, sekoiridoidler (secoiridoids), yaşlanma süreciyle ilgili birçok yolu modüle etme kapasiteleriyle öne çıkar. Hücresel, hayvansal ve insan modellerinde yapılan çalışmalarda, zeytinyağı veya onun minör bileşiklerinin yaşlanmaya bağlı değişiklikleri zayıflattığı gözlenmiştir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26840281/