Alzheimer ve zeytinyağıAlzheimer ve zeytinyağı

Geç başlangıçlı Alzheimer hastalığının patogenezinde vasküler (damara ait) faktörlerin kritik rolü göz önüne alındığında, kanıtlanmış diyet tedavisi yoluyla hastalık modifikasyonuna odaklanmak uygun görünmektedir. Sızma zeytinyağının Alzheimer hastalığının deneysel hayvan modelleri üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, sızma zeytinyağının olumsuz vasküler faktörlerin etkilerini hafifletmek için umut verici bir araç olduğunu ve geç başlangıçlı Alzheimer hastalığının önlenmesi için kullanılabileceğini öneriyoruz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31521394/