“Organik” terimi, tarımsal ürünlerin yetiştirilme ve işlenme şeklini ifade eder. Düzenlemeler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, organik mahsuller; sentetik herbisitler, böcek ilaçları ve gübreler veya bio-mühendislik genleri (GDO’lar) kullanılmadan yetiştirilmelidir.

Et, yumurta ve süt ürünleri için yetiştirilen organik hayvanlar, doğal davranışlarına (merada otlatma gibi) uygun yaşam koşullarında yetiştirilmeli ve organik yem ve kaba yemlerle beslenmelidir. Onlara antibiyotikler, büyüme hormonu veya herhangi bir hayvansal yan ürün verilmemelidir.