Athena ve Zeytin EfsanesiAthena ve Zeytin Efsanesi

Yunan mitolojisinde bilgelik ve barış tanrıçası Athena’nın, Atina şehrinin tanrıçası olma hakkını, Olympos tanrılarının huzurunda Poseydon’la giriştiği yarışı kazanarak elde ettiği söylenir. Poseidon’un topraktan çıkardığı güçlü kuvvetli bir ata karşı Athena mızrağının bir hamlesi ile Akropolis’te zeytin ağacını yaratmış, nasıl ekilip yetiştirileceğini ve zeytinden nasıl yararlanılacağını göstermiştir. Tanrılar oy birliği ile insanlık için bundan daha yararlı bir şey olamayacağına karar vermişler ve böylece Athena, Atina şehrinin tanrıçası olmuştur. Tanrıça Minerva da bu değerli meyveyi Romalılara sunmuştur.